Úspora energií

Dřevostavby jsou velice ekologickou a přírodní variantou bydlení. Dřevo je přírodní, tradiční a obnovitelný zdroj. Zásoba dřeva v České republice je veliká. Zpracování i následná likvidace dřeva jsou ekonomicky výhodné procesy.
Pro výstavbu menší rodinné dřevostavby se spotřebuje asi 30 m3 dřeva. Dřevo je výjimečné oproti ostatním stavebním materiálům i proto, že za svého růstu absorbuje více CO2, než je následně uvolněno při jeho zpracováním stavební materiál. Má tak pasivní bilanci CO2, což je pozitivní pro ekologii.

Rozšíření dřevostaveb

Pokud se dřevostavby ještě více rozšíří, přispějeme tak ke zlepšení našeho životního prostředí. Běžné stavební materiály a jejich zpracovávání jsou totiž velmi neekologické, a uvolňuje se oxid uhličitý, přičemž se žádný neabsorbuje, jako při růstu stromů.